Det blev også til et billede af alle kommunens mestre sammen med borgmesteren.

Medlemmer fra Frederiksberg Handicap-Idræt blev hyldet på Frederiksberg Rådhus

De danske mestre i kørestolsrugby fra FHI Falcons og tre Racerunnere fra atletikklubben i Frederiksberg Handicap-Idræt blev fredag aften den 6. marts fejret på Frederiksberg Rådhus til den årlige mesterskabsfest for alle kommunens mestre.
Aftenen bød blandt andet på god mad, musik og tale ved borgmester Jørgen Glenthøj.

Læs resten

Jens Højberg er et menneske, der hver dag er med til at gøre en forskel for foreningslivet i Danmark.

Foreningslivets mand

 

Fem år har næsten passeret siden ildsjælen Jens Højberg tilbage i marts 2010 startede som klubkonsulent hos Frederiksberg Handicap-Idræt. Et jubilæum som sikkert kun er det første af mange.

 

Af Claus Brunbjerg

 

Historien om Jens Højberg er en fortælling om en engageret person med hjertet på det rette sted, der altid har haft en særlig motivation for at arbejde med mennesker. Mennesker fra forskellige dele af samfundet, som alle har haft brug for en hjælpende hånd.

Jens blev født d. 9. August 1961 i Aarhus, men flyttede allerede i en alder af to år til Frederiksberg, da hans far fik et job som præst ved Diagonisestiftelsen i denne bydel. Siden har han on and off været Frederiksberg-borger, men bor i skrivende stund på Vesterbro i København.

I 1994 blev han færdiguddannet ved Københavns Universitet som cand. scient. med idræt som hovedfag og kultursociologi som sidefag, og siden har han efteruddannet sig som bl.a. projektleder, proceskonsulent og inden for coaching.

I dag er Jens fuldtidsansat hos Helsingør Kommune som idræts- og fritidskoordinator, men han har tidligere også arbejdet hos både Arriva, DBU og i forskellige kommuner. Et arbejdsliv, der har bragt Jens i kontakt med mange forskellige grupper af samfundet såsom universitets- og fysioterapeutstuderende, børn, stofmisbrugere, ældre, utilpassede unge og hjemløse, og derudover har han også undervist løbende på Københavns Universitet og Fysioterapiskolen i København.

 

Jens og FHI

Men hvornår kom FHI så egentlig ind i billedet? Jens beskriver det selv således.

 

Det var i det tidlige forår 2010, mens jeg var i Arriva. Jeg kunne egentlig godt savne det foreningsrettede arbejde, hvor man har med de aktive og trænerne at gøre. Så jeg søgte jobbet, kom til samtale og fik så jobbet.

 

Jens beskriver sin motivation for at arbejde for FHI ved, at han altid har haft en forkærlighed for at arbejde med samfundets skæve eksistenser og være med til at give dem en chance for at dyrke idræt. Den mulighed har de kunne få under FHIs faner, og at muligheden overhovedet foreligger, tilskriver Jens det hårde arbejde som bestyrelsen og især klubbens formand, Mansoor Siddiqi, har lagt for dagen siden FHIs opstart i 2004.

Jens betragter Mansoor som en samarbejdsvillig, opbakkende og initiativrig chef, der giver ham frihed under ansvar, hvilket har gjort det nemt for ham at agere som klubkonsulent. Tilsammen har de fået skabt et frirum med plads til skæve idéer, som hele tiden er med til at skubbe FHI i den rigtige retning.

Til spørgsmålet om, hvad Jens ser som et af sit eget og FHIs helt store succesfulde initiativer gennem årerne, så fremhæver han bl.a. ”Små Sikre Sejre”, som er et projekt for børn med opmærksomhedsforstyrrelser, koncentrationsbesvær og andre udfordringer, hvor fokus er på atletik og bevægelse, men også FHIs synshandicappede løbehold frembringer glade miner, da de har oplevet en betydelig fremgang i den senere tid og været med til at bringe flere medlemmer til FHI.

Udover de konkrete succeshistorier, så ser Jens det som en stor sejr, at han i løbet af sine fem år har været med til at præge FHI i en retning, hvor klubbens struktur og sammenhængskraft er kommet bedre på plads.

 

Da jeg startede i 2010 var FHI meget en klub, som var to klubber. Der var atletik, som dengang dybest set var RaceRunning, og så var der kørestolsrugby. Og det var sådan set sammenbragte børn, der intet havde med hinanden at gøre andet end ved bestyrelsesmøderne…i dag fremstår klubben som en helhed, hvilket jeg ikke rigtig oplevede da jeg startede i 2010.

 

En værdsat medarbejder

Formand for FHI, Mansoor Siddiqi,

holder ikke tilbage med roserne, når snakken falder på Jens som person, eller hvorfor han tilbage i 2010 valgte at ansætte ham. Ifølge Siddiqi var det nem beslutning, der lige lå til højrebenet.

 

Mit syn på Jens er meget positivt. Han er engageret, ser altid muligheder frem for begrænsninger. Jeg har aldrig været i tvivl om, at han var den eneste af dem, vi havde til samtale, som vil kunne give FHI og mig det modspil, som jeg ønskede. Og du ser det klart i dag med de aktiviteter, som der er gang i – FHI har virkelig skudt papegøjen ved at ansætte Jens.

 

Det virker altså til, at begge parter trives i det samarbejde, som har til formål at bringe FHI godt ind i fremtiden.

Det lå dog ikke i kortene tilbage I 2010, at FHI skulle have en klubkonsulent – for klubben havde slet ikke råd.

Det ændrede en bevilling fra Frederiksberg Kommune på, da de gik med til at finansiere lønnen og siden hen også de løbende aktiviteter under FHI – en ordning, der udløber i december 2015, hvilket vil betyde et fald i FHI aktivitetsniveau, hvis ordningen ikke bliver forlænget.

 

Hvad byder fremtiden på?

Ifølge Jens selv, så håber han at kunne fortsætte for FHI i mange år fremadrettet, da ”det er derude, jeg brænder”, som han så malerisk beskriver det. Foreningslivet og arbejdet med børn, trænere og frivillige er det, som driver ham fremad og giver ham værdi i livet.

På det mere konkrete plan håber han, at FHI kan blive ved med at gøre mere af det samme og fortsætte med at være stedet og foreningen, som danner rammerne og giver mulighed for, at handicappede også fremover har et sted at dyrke idræt.

I ordbogen står der følgende, hvis man slår op under ’ildsjæl’:
 ”Person, der udviser brændende entusiasme eller stor begejstring.”
Der er vist ingen tvivl om, at den beskrivelse indrammer personen Jens Højberg meget godt. Et menneske, der hver dag er med til at gøre en forskel for foreningslivet i Danmark.

FHI har med projektet ”Små Sikre Sejre” skabt en veritabel succes, hvor børn med handicap kan drage nytte af de mange sociale samt sundhedsmæssige fordele, der er ved at være samlet om noget, som giver sved på panden. Et fællesskab, som FHI med oprettelsen af sit åbne atletikhold, også i fremtiden er med til at facilitere.

Motion som vejen til små sikre sejre

Frederiksberg Handicap-Idræt har efter succesfyldt forsøgsprojekt valgt at starte et åbent atletikhold.

I skoleåret 2012/13 indledte Frederiksberg Handicap-Idræt et samarbejde med Skolen ved Nordens Plads, der med støtte fra DGI Storkøbenhavn og Frederiksberg Kommune havde til formål at få børn med udfordringer ift. autisme og/eller adfærds- og opmærksomhedsforstyrrelser til at deltage i flere fritids- og foreningsaktiviteter med tanke på de sociale samt sundhedsmæssige fordele, der er ved at dyrke idræt. Det resulterede sig i, at 9 børn fra skolen startede til atletik én gang om ugen, hvilket har været så stor en succes, at FHI i efteråret 2014 nu har valgt at oprette et åbent atletikhold.

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i Frederiksberg Kommune, Morten Jung, begrunder kommunens støtte til projektet med, at man fra deres side ser det som en helt naturlig udvikling, at der fremadrettet set bliver sat et større fokus på at forbedre vilkårene for handicap-idrætten

– Grundlæggende handler det om, at vi er inkluderende i relation til nogle, som vi måske har været lidt for ekskluderende i forhold til, så det ændrer vi nu på.

Det åbne atletikhold

Atletikholdet påbegyndte sin træning i slutningen af august, og der har siden holdets start været et fint fremmøde på de lørdage fra 9-11, hvor træningen har fundet sted. Holdet har ingen øvre grænse for antal deltagere og er åbent for alle børn, med eller uden handicap, fra Skolens ved Nordens Plads og fra lokalområdet i og omkring København.

Da der ikke er tilknyttet pædagogisk personale til holdet, har der fra starten været lagt op til, at børnenes forældre skal indgå som støtte til deres børn i den træning, der ellers er styret af to trænere.

Et indblik i en træningsdag

Undertegnede tog en småtåget lørdag formiddag ud til en træning på Frederiksberg Stadion for at se lidt nærmere på, hvad forældre, trænere samt børn siger til at være en del af dette åbne atletikhold. Dermed forhåbentlig blive lidt klogere på perspektiverne i FHIs nye tiltag.

Ved første øjekast blev jeg mødt af flere forældrene, der havde valgt at støtte op om deres børns træning ved selv at troppe op i træningstøj og løbe et par runder på løbebanen, så sveden sprang.

To af disse forældre var Tina og Lars, som var der sammen med deres respektive børn Markus og Kristian, der er diagnosticeret med henholdsvis dyspraksi og autisme.

Efter at have snakket lidt med forældrene var indtrykket ikke til at tage fejl af – det åbne atletikhold er en ren succes.

Ifølge Lars giver holdet børnene mulighed for at være en del af et fællesskab, som normalt kan være svært at indfinde sig i.

– Det, det drejer sig om, er, at de kommer ud og får gjort noget, som de normalt ikke ville have gjort af sig selv. De kommer ud en lørdag formiddag og får trænet, som giver noget i den sidste ende.

Tina påpeger i samme ombæring, at det som forælder til et barn med handicap ikke er nemt at finde tilbud, hvor ens barn kan dyrke idræt og få en succesoplevelse ud af det.

– Der har ikke rigtig været så mange tiltag at vælge imellem – i hvert fald ikke for vores vedkommende.

Netop det synspunkt støtter en af de andre forældre, som er mødt op denne formiddag, op om. Ifølge Conny, som er forælder til Vincent med autisme, så har det været nærmest umuligt at finde frem til et idrætstilbud, som kunne rumme de udfordringer som et barn med et socialt handicap har, da de ikke kan deltage i holdsport uden tilstrækkelig støtte. Selvom Conny blev gjort opmærksom på, da hun flyttede til Frederiksberg Kommune, at hun kunne ringe til en af kommunens konsulenter og få hjælp til at finde en idrætsaktivitet til Vincent, så var beskeden, at de ikke kendte til nogle tilbud inden for en overskuelig afstand.

Det var således et lykketræf, at Conny ved en tilfældighed fik kontakt til FHIs formand Mansoor Siddiqi i forbindelse med, at hun meldte sig ind i Dansk Handicap Forbunds forretningsudvalg på Frederiksberg, da Mansoor kunne fortælle hende om det åbne atletikhold, som lige var startet.

Faste rammer i hverdagen

Under min samtale med Lars og Tina kommer Lars ind på en anden vigtig faktor i forhold til det at have et barn med handicap; At der er struktur i hverdagen. En struktur som FHIs åbne atletikhold kan være med til at bidrage til, da selve holdet og træningen er bygget op omkring faste elementer, der bidrager til en slags kontinuitet i hverdagen.

Et af holdets to trænere, Simon, der studerer psykologi, har disse betragtninger med i sine overvejelser, når han forbereder sig til børnenes træning. For han er fuldt ud klar over, hvor vigtigt det er med faste rammer for børn med udfordringer ift. autisme og/eller andre opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser, hvis alle parter skal gå derfra med noget i bagagen. 

– Det betyder rigtig meget, at det skal være struktureret. Så de ved lige præcis, hvornår træningen starter, hvornår næste øvelse starter, og hvornår der er pause, så alt er fuldstændig klart tilrettelagt – det er alpha omega for de her unge. Også at vi sørger for, at de ikke bliver overstimuleret og mister koncentrationen. Så der er god struktur.

Et hit blandt børnene

Som afslutning på lørdagens træning fik jeg også lige muligheden for kort at høre om, hvad børnene egentlig selv siger til det at være en del af det åbne atletikhold.

Selvom kommentarerne var lidt korte og bar præg af en smule generthed, så var børnenes budskab ikke til at tage fejl af.

FHI har med projektet ”Små Sikre Sejre” skabt en veritabel succes, hvor børn med handicap kan drage nytte af de mange sociale samt sundhedsmæssige fordele, der er ved at være samlet om noget, som giver sved på panden. Et fællesskab, som FHI med oprettelsen af sit åbne atletikhold, også i fremtiden er med til at facilitere.

Træningen foregår lørdage fra 9-11 på Frederiksberg Stadion, Sønderjyllands Allè 4, 2000 Frederiksberg.

Hvis du er interesseret i at vide mere om projektet ”Små Sikre Sejre”, det åbne atletikhold eller andre af FHIs spændende aktiviteter, så skriv eller ring til:

Klubkonsulent Jens Højberg

helios@live.dk/5123 6460

EuropaCup2014_01

FHI Falcons vinder Europa cuppen i kørestolsrugby for andet år i træk

Søndag den 15. juni besejrede FHI Falcons tyske Rebels med 51-50 i Europa cup-finalen i kørestolsrugby i Toulouse og fuldender dermed en formidabel sæson, hvor Falcons oven i købet fejrer 10 års jubilæum

FHI Falcons kan for andet år i træk kalde sig Europas bedste klubhold i kørestolsrugby. Ved weekendens Europa cup i franske Toulouse gik holdet ubesejret gennem turneringen, og efter en tæt finale mod det tyske mesterhold Rebels var trofæet i hus. Slutresultatet på 51-50 vidner om en spændende kamp, hvor FHI Falcons viste stor bredde og dermed havde det fysiske overskud til at afgøre tingene i de sidste minutter.
”Jeg er utrolig stolt af hele holdet. Da vi vandt turneringen sidste år på hjemmebane i Frederiksberg Hallerne, var det en stamme på 4-5 rutinerede spillere, som bar holdet igennem. I år viste vi, at vi har fået flere strenge at spille på, og at bredden i truppen er øget markant,” siger Kenneth Køster Andersen, der er spillende træner for FHI Falcons.
Sejren i Europa cuppen fuldender en formidabel sæson for FHI Falcons. I april måned vandt Falcons ’Professional league’ ved Bernd Best Tournier i Køln, og i sidste weekend blev det til både guld og sølv ved finalestævnet om det danske mesterskab, som blev afholdt hos turneringssponsoren Coloplast i Humlebæk.
FHI Falcons blev stiftet i 2004, og fejrer altså i år 10 års jubilæum. I løbet af de 10 i år har Falcons etableret sig som en magtfaktor i dansk kørestolsrugby med hele 7 danske mesterskaber, og nu sidder klubben altså for andet år i træk også på den europæiske trone. Jørgen Witt Christensen har været med fra starten og er i dag formand for Kørestolsrugby i FHI. Han er stolt over, hvad klubben har nået siden 2004.
”Jeg er imponeret over, hvad drengene har præsteret her i weekenden ved Europa cuppen. Og jeg glæder mig over, at det bl.a. var nogle af de unge spillere, der trådte i karakter. Det viser, at vi er en klub i udvikling. Og som formand er jeg enormt stolt over, at vi her i klubbens 10-års jubilæumsår kan vinde Europa cuppen med  førsteholdet, Bernd Best Tournier med et hold blandet af nye og mere rutinerede spillere og tage både guld og sølv ved DM,” siger Jørgen Witt Christensen, formand for kørestolsrugby i FHI.